Activiteiten

Over Ons

Welkom

Dit is de website van de HAK Dijle & Netevallei, die de huisartsen van de regio rond Mechelen en Heist o/d Berg vertegenwoordigt.

Wat is een huisartsenkring?

Een huisartsenkring is een vereniging die huisartsen groepeert, die binnen een bepaald gebied hun beroepsactiviteiten uitoefenen.

Het werkgebied van de kring is een aaneengesloten geografisch gebied van één of meerdere gemeenten.

Opdrachten van de huisartsenkring

· De belangrijkste opdracht is het organiseren van de wachtdienst in het werkingsgebied van de kring.

· De kring is de vertegenwoordiger van de huisartsen in de huisartsenzone.

· De kring is het lokaal aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale gezondheidsbeleid.

· De kring kan initiatieven nemen ter promotie van de eerstelijnsgezondheidszorg in het algemeen en van de huisartsenwerking in het bijzonder.

· De kring kan initiatieven nemen ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers.

· De kring sluit samenwerkingsovereenkomsten af met ziekenhuizen, om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen.

· De kring optimaliseert de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten in zijn werkgebied.

 

Deze huisartsenkring werd in 2005 opgericht als een fusie tussen de huisartsenkringen Dodoens en Netevallei, met de bedoeling de kringen beter af te stemmen op de zorgzones die van overheidswege bepaald werden.

 

Bestuur van de huisartsenkring van 2016 tot 2020

Voorzitter : Jos De Smedt

Secretaris : Mirella Van der Wilt

Penningmeester : Jo Mertens

Wachtcoördinator : Stijn Festraets

Personeelsverantwoordelijke : Sofie Van Tongelen

Verantwoordelijke navorming, kwaliteitsverbetering : Jos De Smedt in samenwerking met Bart Supeene

Stuurgroep LMN : Jos De Smedt

Overige bestuursleden: Sofie Decamps, Laure-Anne Van Oevelen en Silke Peeters