LOGIN
Bericht gepubliceerd op:
09/01/2018 - 14:00

Bericht gepubliceerd door:
HAK Dijle en Netevallei

Terug naar het overzicht

Het Platform voor Oncologische Zorg Mechelen zet graag het initiatief van de praatcafé’s verder in 2018. We hopen met ieders inzet dit warme initiatief nog veel beter bij hen te brengen, waarvan we weten dat zij het erg nodig hebben.

“In een praatcafé komt telkens een (ervarings)deskundige iets inhoudelijk brengen over een relevant thema voor deze doelgroep, met praktische tips en informatie en tegelijk met steeds voldoende ruimte en tijd voor beleving en vragen.  Typisch voor praatcafé’s is eveneens dat er gelegenheid is voor contact met lotgenoten en het uitwisselen van ervaringen.”

De focus ligt op mensen met kanker die geen frequent contact (meer) hebben met het ziekenhuis, mensen die ‘thuis’ leven na/met kanker. In ziekenhuizen bestaat er al veel omkadering, in de thuisomgeving is het vaak nog een hele zoektocht om de gepaste zorg of ondersteuning te vinden.  Er kan aandacht zijn voor kwetsbare doelgroepen bvb jongeren, en voor specifieke doelgroepen i.f.v. noodzaak/vraag/… bvb mantelzorgers, bvb mensen die het werk willen hervatten.  Ideaal zijn er minimum 8 à 10 mensen aanwezig en maximum 20 à 25.

De praatcafé’s worden gebracht door deskundigen van alle partnerorganisaties uit het lokale netwerk, en worden ondersteund door vrijwilligers vanuit uit de regionale werking van Kom op tegen Kanker.

Mag ik je vragen om dit initiatief volop mee bekend te blijven maken.  Vaak is het niet makkelijk om een eerste stap te zetten, weet dan dat mensen met kanker en hun naasten niet alleen zullen zijn met deze gevoelens, en dat de mensen die de praatcafé’s organiseren zich hiervan bewust zijn.  Mag ik je vragen hen eens aan te spreken en aan te moedigen mee te komen doen.  Zij zullen er jou nadien dankbaar voor zijn.

Bezorg deze info en digitale folders ook graag bij je collega’s, en laat me graag weten mocht je meer info wensen, of mocht je folders willen ontvangen.

Hartelijk dank voor de prettige samenwerking.

    Hilde Van Derkrieken
    Regiocoördinator Psychosociale Werking Antwerpen – Mechelen

    Koningsstraat 217 - 1210 Brussel
    tel 03 213 13 44 - fax 02 223 22 00
    komoptegenkanker.be - allesoverkanker.be – kankercounteren.be
    dagtegenkanker.be - Facebook - Twitter