LOGIN

20 april 2021
vanaf 20:30

online

Deze activiteit werd ingevuld door
HAK Dijle en Netevallei


Terug naar het overzicht

MFO Covid-19 vaccinatie ELZ Leuven Noord
inschrijven via https://eerstelijnszone.us19.list-manage.com/track/click?u=9f8933d16f276b6da816cbf84&id=ffcf3b7d0e&e=8fdcfdd652


 

Schrijf je in voor het 'MFO COVID-19 vaccinatie' in ELZ Leuven Noord!

 

 

Beste zorgverlener,

De COVID-19 pandemie heeft geleid tot een wereldwijde gezondheids- en economische crisis. De vaccinatiestrategie in België wordt momenteel verder uitgerold. Na een groot deel van de zorgverleners, ontvangen burgers hun vaccin in de vaccinatiecentra. Dit brengt enorme logistieke en communicatieve uitdagingen met zich mee om iedereen correct te informeren, te sensibiliseren en te vaccineren.

We geloven sterk in de sensibiliserende en ondersteunende rol van lokale zorgverleners om de vaccinatiegraad bij COVID-19 te verhogen en van de campagne een succes te maken.

Daarom willen we met dit MFO in ELZ Leuven Noord op 20 april van 20u30 tot 22u de zorgverleners meer informatie geven over:

  • Het populatiemanagement van de chronisch zieken: Hoe de gehele doelgroep fase 1B bereiken?
  • Pro-actieve sensibilisatie en ondersteuning van de chronisch zieken
  • Opvolging bijwerkingen via systeem van farmacovigilantie - specifiek gericht op de chronisch zieken
  • Interdisciplinaire communicatie tussen huisarts en huisapotheker

Schrijf je in. Je ontvangt later nog een bevestigingsmail met daarin de link om deel te nemen aan het MFO