Opdrachten van de huisartsenkring

· De belangrijkste opdracht is het organiseren van de wachtdienst in het werkingsgebied van de kring.

· De kring is de vertegenwoordiger van de huisartsen in de huisartsenzone.

· De kring is het lokaal aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale gezondheidsbeleid.

· De kring kan initiatieven nemen ter promotie van de eerstelijnsgezondheidszorg in het algemeen en van de huisartsenwerking in het bijzonder.

· De kring kan initiatieven nemen ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers.

· De kring sluit samenwerkingsovereenkomsten af met ziekenhuizen, om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen.

· De kring optimaliseert de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten in zijn werkgebied.

. De kring werkt mee aan de organisatie binnen de eerstelijnszones van de profylaxe tegen besmettelijke aandoeningen, zowel binnen de reguliere zorg als in het kader van een pandemie die afgekondigd is door de Wereldgezondheidsorganisatie.


Deze huisartsenkring werd in 2005 opgericht als een fusie tussen de huisartsenkringen Dodoens en Netevallei, met de bedoeling de kringen beter af te stemmen op de zorgzones die van overheidswege bepaald werden.